מסחרי

הוצאה לפועל
לשכת ההוצאה לפועל הינה גוף לגביית חובות מאנשים פרטיים ו/או מחברות (לא ניתן לפעול במסגרת ההוצאה לפועל כנגד המדינה). לשכת ההוצאה לפועל מבצעת גביה של חובות מכוח שטרות (לרוב מדובר בשיקים אם כי ישנם צורות נוספות לשטר), פסקי דין כספיים או שאינם כספיים (למשל: פינוי דייר מנכס) והחלטות שיפוטיות אחרות. לשכות ההוצאה לפועל ממוקמות בסמוך לבתי המשפט, אולם אינן מתנהלות באותו אופן ואינן בעלות סמכות להכריע בסכסוכים, אלא אך ורק בדבר גביית החוב עצמו, דהיינו ביצוע עיקולים, מינוי כונסי נכסים, פרישת החוב לתשלומים לאור יכולתו הכלכלית של החייב וכיוצ"ב.

הליך פתיחת תיק בהוצאה לפועל

בקשה לביצוע שטר
על מנת להגיש שטר לביצוע בהוצאה לפועל יש לפעול עפ"י הסדר הבא:
  1. במקרה ומדובר בשיק/ים, יש לדאוג כי השיק שחולל הוצג לפירעון בבנק והשיק "חזר" מסיבה כלשהי. במקרה ומדובר בשטר (למשל, שטר חוב), פוטר לרוב החייב את הנושה מהצגת השטר לפירעון בבנק, ובמקרה כזה ניתן לפנות ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.
  2. יש למלא בקשה לביצוע שטר. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: יש להציג את השטר המקורי לפקיד ההוצל"פ, יש לצלם את השטר משני צדדיו, במקרה שהחייב הוא אדם פרטי: יש להמציא תמצית רישום של פרטי החייב ממשרד הפנים (כרוך באגרה בסך של 15 ₪), יש צורך לשלם אגרה עבור פתיחת תיק ההוצל"פ (1.25% מגובה החוב במקרה של שטר).
  3. מרגע שנפתח תיק ההוצל"פ, לשכת ההוצל"פ תדאג להמציא את האזהרה (מסמך לחייב כי נפתח תיק הוצל"פ כנגדו וכי עליו לסלק את חובו).
  4. מרגע שנמסרה האזהרה לחייב, יכול הוא להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך 20 ימים. לא הוגשה התנגדות כאמור, ניתן לנקוט בכל ההליכים הקבועים בחוק כנגד החייב (עיקול בבנקים, עיקול מיטלטלין/מקרקעין, צו עיכוב יציאה מהארץ וכיוצ"ב), ובלבד שהחייב לא עומד בצו התשלומים שהושת עליו במסגרת האזהרה ו/או במסגרת חקירת יכולת שנערכה לחייב.
    ראוי לציין, כי הליכי הגבייה כרוכים באגרות שסכומיהן משתנים מעת לעת.
  5. מרגע שנמסרה האזהרה לחייב, והיא הוקלדה בלשכת ההוצל"פ ככזו, מתווספים לחוב הפרשי הצמדה וריבית כדין, וכן הכספים אותם נאלץ הזוכה להוציא לשם פתיחת התיק (דוגמא: אגרת פתיחת תיק ההוצל"פ).

בקשה לביצוע פסק דין

  1. בטרם ופותחים בהוצאה לפועל של פסק דין או החלטה, יש לשלוח לחייב את פסק הדין ו/או ההחלטה, וליתן בידיו ארכה בת 30 ימים לצורך פירעון החוב, ורק בסיומם ניתן לפתוח בהליכי גבייה כנגד החייב.
  2. במקרה ומדובר בהוצאה לפועל של פסק דין או של החלטה, יש למלא "בקשה לביצוע פסק דין", ומאותו הרגע ואילך חלים בעיקרון אותם הכללים החלים על הוצאה לפועל של שטר. יובהר, כי במקרה של הוצאה לפועל של פסק דין עומדות לחייב מס' מצומצם של טענות (טענת פרעתי), ואילו כאשר מדובר בגביית חוב מכח שטר/שיק, הרי שהחייב יכול "לתקוף" את בקשת הביצוע בדרכים רבות יותר.

חשוב להבין, כי הליכי הוצאה לפועל אינם פשוטים וכרוכים ב"מלחמת התשה" בין החייבים לנושים השונים, ועל כן מומלץ לקבל יעוץ לפני שניגשים ללשכת ההוצאה לפועל, וכאשר מדובר בחוב משמעותי רצוי לשכור שירותיו של עו"ד.

קובי פרידמן משרד עריכת דין

רח' דניאל פריש 3 (בניין המגדל קומה 25)
תל אביב 6473104

דברו איתנו
טל: 03-5460707
פקס: 03-6091002

מייל

info@fnlaw.co.il

רוצה לקבל ייעוץ משפטי?
לתיאום פגישת יעוץ ראשונית